Historia

NBS Historik
Det hela började på 1920-talet vid Allmänna Gränd på Kungl. Djurgården. Här hade Stockholms Hamn tre pontoner, vars båtplatser hyrdes ut till enskilda, klubblösa båtägare. De flesta som låg vid dessa pontoner hade Nannylunds Slipförening som uppläggningsplats under vintern.
I slutet på 50-talet hyrde Hamnstyrelsen plötsligt ut 15 av platserna till ett båtförsäljningsbolag, varför de övriga båtplatsinnehavarna blev oroliga.
En man vid namn Harry Lööf samlade intresserade båtägare till ett möte bakom Liljevachs konsthall. Här enades man om att bilda en båtklubb, som kunde förhandla med Stockholms Hamn om att få hyra pontonerna. Flera namn på klubben föreslogs, bl.a. Allmänna Gränds Båtklubb och Alkärrets Båtklubb.

Sällskapet bildas
Vid ett möte på Nannylund den 28 juni 1961 enades man om att klubben skulle heta Nybrovikens Båtsällskap. En interimsstyrelse med Harry Lööf som ordförande tillsattes. Sällskapets standert ritades av Elis Rohman. Det nybildade sällskapet sökte omgående medlemskap i dåvarande Saltsjöns Motorbåtsförbund, nuvarande Saltsjön – Mälarens Båtförbund.
Ansökan till Stockholms Hamn om att få hyra pontonerna avslogs.
Under år 1962 avkortades bryggan genom att en ponton togs bort. Anledningen var att det tillfälliga Wasamuseet lades på platsen bredvid Allmänna Gränd. Nu fanns det endast 47 platser kvar för NBS´ medlemmar att hyra. Samma sommar var medlemsantalet ca 25 medlemmar.

5-årsjubileum
Den 10 november 1967 hölls årsmöte med efterföljande supé på Sjöfartshotellet. Sällskapet, som nu bestod av 31 aktiva och 22 passiva medlemmar, kunde kalasa på en aptittallrik, en filé Charlemagne samt öl och vin för det facila priset av 30 kronor!

Första eskaderseglingen
Gick av stapeln den 16 augusti 1969, då fem båtar med besättning tog sig till Nautiska Klubbens Tallholme utanför Vaxholm. Här serverades en härlig sillfrukost uppe på Platån, öns högsta punkt.
Denna form av eskadersegling har sedan fortsatt som en trivsam tradition, vilken lockar allt fler deltagare år från år. En av de stående inslagen är ”Öhmanska tipspromenaden” vid vilken deltagarna skall upptäcka ”föremål” i naturen, föremål som inte hör dit. Besättningarna slåss varje år om det ståtliga men hiskeliga vandringspriset.

Äntligen en egen brygga!
Vid ett styrelsemöte den 21 januari 1976 kunde dåvarande ordföranden Börje Öhman meddela att Stockholms Hamn ställt sig positiv till att överlämna pontonerna till Stockholms Idrottsstyrelse och att NBS i sin tur fick överta uthyrningen av båtplatserna. Hyran var 175 kronor per båtplats.

1988 bogserades Vasa in i den gamla jagardockan, över vilken det nya Vasamuseet börjat resa sig. 1990 invigde kung Carl XVI Gustaf det färdiga museet. I samband med det fick NBS sin nuvarande placering med två pontoner vid Jagarpiren i Galärvarvshamnen, nuvarande Vasahamnen. Antalet platser är 38 – 40 st och båtarna är förtöjda mellan Y-bommar. Pontonerna är fredade via låst grind. Medlemmarna går nattvakt under båtsäsongen.

Under åren har pontonerna fått belysningsstolpar och eluttag, vatten och telefon.
Likaså bänkar och bord för den allmänna trevnaden.

Klubben hyr pontoner, vattenytan och tillträde till piren av LNT Expo AB som är ägare till Vasahamnen. I vårt avtal ingår att kostnaden skall vara densamma som övriga båtklubbar i kommunen får betala.

50-årsjubileum
19 november 2011 firade NBS 50-års jubileum med pompa och ståt i Heleneborgs båtklubblokal.
Det var en lyckad tillställning med mycket glada tillrop.

Betydelsefulla förändringar
Våren 2012 införskaffades och monterades nya flytkroppar på bryggan, dom gamla kättingarna som håller bryggan intakt byttes ut samt all elektricitet drogs om.
2015 införskaffades ett flytande klubbhus efter många års längtan samt all bryggbelysning byttes ut till energisnål ledbelyning. Våren 2017 byter vi ut all träpanel på Y-bommarna, klart innan sjösättningen i början av maj.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.