Styrelsen

NBS Styrelse 2021

Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör
Nils Lars
Peter Severgårdh
Ordförande
0705-66 88 66
Peter Markstedt
Vice ordförande
0727-42 14 72
Nils af Petersens
Sekreterare
0708-22 77 45
Lars Sved
Kassör
0709-47 93 79
Hamnkapten Klubbmästare Suppleant Suppleant
Martin Karlsson
Hamnkapten
0707-97 88 07
Pontus Varg
Klubbmästare
070-7685367
Tom Lindqvist
Suppleant
0709-35 63 60
Göran Eriksson
Suppleant
0705-24 71 71
Valberedningen
Valberedningen
Valberedningen
Revisor
Revisor
Boel Rödin (sammankallande)
William von Heidenstam
Tomas Göthlin
Johan Heijbel
Henrik Ludwigs

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.